Razstavljanje izrabljenih motornih vozil


Dejavnost ,  kateri v zadnjem času  dajemo prednost,  je zbiranje in razstavljanje  izrabljenih motornih vozil (IMV), za katero smo si pridobili vsa potrebna dovoljena po veljavni zakonodaji. Delujemo kot prevzemno mesto za izrabljena motorna vozila, v skladu z Uredbo o izrabljenih vozilih (Ur.l.RS, 32/2011)


  • sprejem izrabljenih vozil, na koncu njihove poti, kjer vozilo v skladu z zakonodajo razstavimo, na okolju prijazen način

  • odkup poškodovanih vozil