Izrabljena motorna vozila (IMV)


V našem zbiralnem in prevzemnem centru zbiramo izrabljena motorna vozila (IMV), za katera vam brezplačno izdamo potrdila o uničenju vozila (PUV).

Naše podjetje deluje v skladu z vsemi predpisi in okoljevarstveno zakonodajo . Pridobili smo si okoljevarstveno dovoljenje kot Center za razstavljanje izrabljenih motornih vozil (IMV). V uradni evidenci predelovalcev odpadkov, pod okriljem Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO), smo vpisani pod številko 685. Delujemo tudi kot zbiralno mesto izrabljenih vozil.

Kot zbiralni in prevzemni center delujemo v skladu z Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 popr. in 26/12 )


Kako lahko oddamo izrabljeno vozilo v razgradnjo?


Ko se kot zadnji lastnik vozila odločite, da je vaše vozilo izrabljeno , ga lahko oddate na našem zbiralnem mestu, tako da ga pripeljete sami, če pa vozilo ni vozno ga dostavi avto vleka.Vozilo bomo vpisali v našo evidenco , vam pa izdali Potrdilo o uničenju vozila (Certificate of destruction)Potrebujete naslednjo dokumentacijo

  • Osebno izkaznico –od vas bomo zahtevali dokument, s katerim vas lahko identificiramo kot lastnika vozila

  • Prometno dovoljenje vašega izrabljenega vozilaV primeru, da lastnik vozila ni prisoten, pa potrebujemo pisno pooblastilo lastnika vozila.

Če vaše izrabljeno vozilo nima prometnega dovoljenja ( izgubljeno, uničeno) , vam na upravnih enotah oziroma tehničnih bazah izdajo Potrdilo iz uradne evidence motornih in priklopnih vozil. Na podlagi tega potrdila ,ki nadomesti prometno dovoljenje, pa vam lahko izdamo potrdilo o uničenju vozila.


Kaj storiti s potrdilom o uničenju vozila?


Lastnik izrabljenega vozila, kateri vozilo odda prevzemnemu centru, dobi dva (2) izvoda potrdila o uničenju vozila. Ko prejmete Potrdilo o uničenju vozila, ki je uradni dokument, vaše vozilo dokončno odjavite iz prometa. En izvod ste dolžni odnesti na upravno enoto ali tehnično bazo, kjer se vpiše v uradno evidenco, drugi izvod pa obdržite zase.


Za nadalnje informacije pa nam lahko pošljete povpraševanje ali pa nas pokličete . Potrudili se bomo, da vam odgovorimo na zastavljena vprašanja.V recikliranju je naša prihodnost!

Misli zeleno-Think green!